Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία μας δεν είναι να δουλεύουμε μόνο για τους πελάτες, αλλά να συνεργαζόμαστε με αυτούς. Να τους προσφέρουμε πραγματικά ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και πρωτοποριακές προτάσεις, για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς και του τελικού καταναλωτή, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία σε αυτούς μέσα από:

 • Την Τεχνογνωσία που διαθέτουμε

 • Την Εξυπηρέτηση που προσφέρουμε

 • Την Υψηλή Ποιότητα των προσφερόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών

 • Την Σχέση Τιμής/Απόδοσης με Ποιότητα

 • Τις Πρωτοποριακές Λύσεις για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

 • Την Πρόβλεψη και Κάλυψη των Αναγκών και των Απαιτήσεών τους


Κυρίαρχος στόχος - Αποστολή

Ο κυρίαρχος στόχος μας είναι η καθιέρωσή μας ως Κυρίαρχη Εταιρία και ανεξάρτητη δύναμη στην ελληνική αγορά των προϊόντων ΔΟΜΗΣΗΣ, ΜΟΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, σε συνδυασμό με την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα, με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η αποστολή της εταιρείας μας επικεντρώνεται στους άξονες:

 • Κερδοφόρος ανάπτυξη πωλήσεων

 • Ικανοποίηση απαιτήσεων πελατών

 • Συνεχής μείωση κόστους προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της

 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

 • Διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των πελατών της

 • Πλήρη εναρμόνιση με τους ισχύοντες Κανονισμούς & Πρότυπα (Εθνικά και Ευρωπαϊκά)

 • Συντονισμός & Επικοινωνία

 • Συνεχής βελτίωση

Αξίες εταιρείας

«Η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. είναι και θα παραμείνει μία ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ επιχείρηση. Στην Οικογένεια αυτή μέλη είναι οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, οι ΠΕΛΑΤΕΣ και οι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Σε κάθε οικογένεια μεταξύ των μελών απαιτείται ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ».

Για την Διασφάλιση των Αξιών αυτών απαιτείται:

 • Ακεραιότητα:

  • Ειλικρινή και ανοικτή επικοινωνία

  • Αξιοπιστία

  • Ειλικρίνεια

  • Εμπιστοσύνη

  • Αξιοπρέπεια

  • Ήθος

 • Γνώση:
  • Σε βάθος γνώση κάθε λειτουργίας

  • Συνεχής εκπαίδευση


  • Πρωτοβουλία στη γνώση


  • Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων

  • Υιοθέτηση και εφαρμογή νομοθετικών κανονισμών και προτύπων
 • Δέσμευση έναντι στόχων:
  • Οριοθέτηση ξεκάθαρων στόχων (Μετρήσιμοι, Αποδεκτοί, Προκλητικοί, Έγκαιροι, Συναφείς)

  • Μαθαίνουμε από τα λάθη και τις επιτυχίες μας

  • Θέτουμε υψηλά πρότυπα


 • Συνεχής βελτίωση:
  • Αναζήτηση νέων τρόπων λειτουργίας

  • Δεν εφησυχάζουμε με την επιτυχία

  • Ανάληψη υπολογισμένων κινδύνων
 • Κοινωνική Ευθύνη:
  • Ενεργό κύτταρο της κοινωνίας


  • Σεβασμός στον Άνθρωπο


  • Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού

 


 

    ΕΔΡΑ   ΛΑΜΙΑ   ΑΘΗΝΑ     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας,
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 66061,
Fax: 2231066060
e-mail: info@rizakos.gr
  1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 35001,
Fax: 22310 43200
e-mail: lamia@rizakos.gr
  Ιβίσκου 134
13677 Αχαρναί
Τηλ.: 210 2466222,
Fax: 210 2847233
e-mail: athens@rizakos.gr
 

Τηλ.: 2310 755836,
Fax: 22310 66060
e-mail: salonica@rizakos.gr