Η Διασφάλιση της Ποιότητας των Προϊόντων και των Υπηρεσιών στους πελάτες αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Εταιρίας. Για τον λόγο αυτό μεριμνά διαρκώς και αναζητεί βελτιστοποίηση των τρόπων λειτουργίας της και των μεθόδων οργάνωσης της, μέσα από διαδικασίες πιστοποίησης.

Ειδικότερα η εταιρεία διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000

  • Σχεδιασμό, Παραγωγή, Ανακύκλωση και Εμπορία Μονωτικών, Δομικών, Διακοσμητικών Υλικών και Υλικών Συσκευασίας από Διογκωμένη Πολυστερίνη (EPS) (Κεντρική Παραγωγική Μονάδα και Έδρα της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας

  • Παραγωγή και Εμπορία Προϊόντων Διογκωμένου Πολυστυρενίου, Προϊόντων Δόμησης, Μόνωσης και Διακόσμησης Υποκατάστημα Αθήνας

  • Εμπορία Προϊόντων Διογκωμένου Πολυστυρενίου, Προϊόντων Δόμησης, Μόνωσης & Διακόσμησης Υποκατάστημα Λαμίας


Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο  

  • ΕΝ 13163:2012 για τα προϊόντα από Διογκωμένο Πολυστυρένιο και σήμανση CE


Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)

  • Ευρωπαϊκός Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και Άρθρο 26 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών: Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από το Γενικό Χημείο του Κράτους για χρήση ως αποθηκευτικά μέσα τροφίμων σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία.

 


 

    ΕΔΡΑ   ΛΑΜΙΑ   ΑΘΗΝΑ     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας,
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 66061,
Fax: 2231066060
e-mail: info@rizakos.gr
  1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 35001,
Fax: 22310 43200
e-mail: lamia@rizakos.gr
  Ιβίσκου 134
13677 Αχαρναί
Τηλ.: 210 2466222,
Fax: 210 2847233
e-mail: athens@rizakos.gr
 

Τηλ.: 2310 755836,
Fax: 22310 66060
e-mail: salonica@rizakos.gr