Βασική αρχή και καθολική δέσμευση της Διοίκησης αλλά και φιλοσοφία κάθε μέλους του ανθρώπινου δυναμικού της είναι η ικανοποίηση όλων των προδιαγραμμένων απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών.

Η γενική συνολική κατεύθυνση και οι προθέσεις της Διοίκησης για την Ποιότητα εκφράζεται μέσα από την:
Πολιτική Ποιότητας

Παράλληλα η προσπάθεια της Διοίκησης για συνεχή ελάττωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πλήρη συμμόρφωση και υπέρβαση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, πρόληψη ρύπανσης, εκφράζεται επίσημα μέσα από την:
Πολιτική για το Περιβάλλον

 


 

    ΕΔΡΑ   ΛΑΜΙΑ   ΑΘΗΝΑ     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας,
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 66061,
Fax: 2231066060
e-mail: info@rizakos.gr
  1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 35001,
Fax: 22310 43200
e-mail: lamia@rizakos.gr
  Ιβίσκου 134
13677 Αχαρναί
Τηλ.: 210 2466222,
Fax: 210 2847233
e-mail: athens@rizakos.gr
 

Τηλ.: 2310 755836,
Fax: 22310 66060
e-mail: salonica@rizakos.gr