Χρήση της διογκωμένης πολυστερίνης στις θεμελιώσεις των κτιρίων και των έργων υποδομής

Οι εξαιρετικές ιδιότητες του Διογκωμένου Πολυστυρενίου (EPS) και η αντίστασή του στην υγρασία, στην αποσύνθεση και στους μύκητες, το καθιστά ως ένα εξαιρετικό υλικό, με μακροχρόνια απόδοση σε εφαρμογές θεμελίωσης.

Θεμελίωση με παλαιά μέθοδo:

Σειρά εργασιών

 • Διαμόρφωση δαπέδου θεμελίωσης (ταμπάνι)

 • Διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας

 • Τοποθέτηση ξυλότυπου θεμελίωσης

 • Τοποθέτηση οπλισμών

 • Σκυροδέτηση θεμελίων χωρίς επικάλυψη άνω μέρους σιδηροπλισμών

 • Αποξήλωση ξυλότυπου

 • Μπάζωμα θεμελίων με μηχανικά μέσα και διαβαθμισμένα υλικά

 • Στρώσεις ανά 30 cm Διαβρωχή - Συμπύκνωση

 • Τοποθέτηση σιδηροπλισμού δαπέδου υπογείου

 • Σκυροδέτηση δαπέδου υπογείου

Προβλήματα:

 • Υπόγεια χωρίς θερμομόνωση

 • Στράβωμα οπλισμών

 • Επικάλυψη με χώμα πεδιλοδοκών - ΣΚΟΝΗ - ΜΠΑΖΑ

 • ΜΗ επιμελής καθαρισμός (πλύσιμο) άνω τμημάτων πέδιλων - πεδιλοδοκών

 • Χρονοβόρα διαδικασία

 • Εναλλαγή συνεργείων

 • Μεγάλα περιθώρια αστοχίας

 • Διαφορετικές καθιζήσεις - υποχωρήσεις επιχωμάτων

 • Μεγάλο κατασκευαστικό κόστος

Θεμελίωση με νέα μέθοδo:

Σειρά εργασιών

 • Διαμόρφωση δαπέδου θεμελίωσης (ΤΑΜΠΑΝΙ)

 • Διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας

 • Τοποθέτηση οπλισμών

 • Τοποθέτηση Γεωαφρού

 • Θεμελίωση στην επιθυμητή θλιπτική αντοχή 30 - 500 kpa

 • Τοποθέτηση οπλισμού πλάκας

 • Σκυροδέτηση κοστούμι

Οφέλη:

 • Ταχύτητα - Μείωση συνεργείων

 • Οικονομία

  • Μείωση κατασκευαστικού κόστους μέχρι και 50%, χωρίς να υπολογιστεί η διαφορά από την ταχύτητα αποπεράτωσης

  • Μείωση οπλισμών - σκυροδέματος

 • Αξιοπιστία - Μηδενισμός αστοχιών - Ενιαία αντοχή - Ισότροπο υλικό

 • Ποιότητα

 • Θερμομόνωση υπογείων

 • Ασφάλεια

 • Καθαριότητα

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Θεμελίωσης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση της Θεμελίωσης, πατήστε εδώ.

 

 
Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για μεγέθυνση
    ΕΔΡΑ   ΛΑΜΙΑ   ΑΘΗΝΑ     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας,
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 66061,
Fax: 2231066060
e-mail: info@rizakos.gr
  1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 35001,
Fax: 22310 43200
e-mail: lamia@rizakos.gr
  Ιβίσκου 134
13677 Αχαρναί
Τηλ.: 210 2466222,
Fax: 210 2847233
e-mail: athens@rizakos.gr
 

Τηλ.: 2310 755836,
Fax: 22310 66060
e-mail: salonica@rizakos.gr