Θερμοηχομόνωση δαπέδου ενδιάμεσης πλάκας

Στις ενδιάμεσες πλάκες κάθε κατασκευής είτε πολυκατοικίας είτε μονοκατοικίας υπάρχουν εκατέρωθεν θερμαινόμενοι χώροι οπότε οι απαιτήσεις θερμομόνωσης είναι μικρότερες και η θερμομόνωση χρησιμοποιείται για να καλύψει απώλειες από ετεροχρονισμένη θέρμανση ή δροσισμό του κάθε χώρου αν πρόκειται για μονοκατοικία ή του κάθε διαμερίσματος αν πρόκειται για μονοκατοικία. Αυτό που όμως έχει μεγαλύτερη σημασία σε αυτούς τους χώρους είναι η ηχομόνωση που απαιτείται για τον περιορισμό της «ρύπανσης» από τον βηματισμό, την μετακίνηση αντικειμένων και τη χρήση γενικότερα του κάθε χώρου.

Υπάρχουν 3 περιπτώσεις δαπέδων:

  • Δάπεδο με ξύλινο καρφωτό παρκέτο

Για τη θερμοηχομόνωση σε καρφωτά ξύλινα πατώματα είναι σημαντικό  να γεμίσουν τα κενά ανάμεσα στα καδρόνια για την εξάλειψη του θορύβου που προέρχεται από τον τυμπανισμό που δημιουργεί το πάτωμα με τον βηματισμό ή την πτώση αντικειμένων) και να τοποθετηθούν ελαστικά παρεμβύσματα που να απομονώνουν το παρκέτο από τα καδρόνια ή τα καδρόνια από την πλάκα, δηλαδή να γίνει το δάπεδο πλωτό.

Προτείνεται η χρήση του γεμίσματος από ειδικούς κόκκους Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS) STYROFILL, να για να έχουμε ικανοποιητική απόδοση στην θερμοηχομόνωση χωρίς προβλήματα από την παρουσία υγρασίας στην απόδοση του μονωτικού.

  • Δάπεδο με πλακίδια ή κολλητό παρκέτο

Και σε αυτή την περίπτωση η καλύτερη λύση θερμοηχομόνωσης είναι η κατασκευή πλωτού δαπέδου. Κατ’ αρχήν σωλήνες θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρολογικές κλπ. που υπάρχουν στην πλάκα πρέπει να καλυφθούν με μία στρώση κάλυψης και επιπέδωσης του πατώματος με ελαφροσκυρόδεμα για να επιτρέψουν τη σωστή εφαρμογή της επόμενης στρώσης και να απαλείψουν τις γέφυρες θερμότητας και ήχου.

Προτέινεται η χρήση ελαφροσκυροδέματος παρασκευασμένο με ειδικούς κόκκους Διογκωμένης Πολυστερίνης ISOLBETON στην πυκνότητα των 300kg/m3 για την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της κατασκευής, αλλά και για πρόσθετη θερμοηχομόνωση.

Προ της κατασκευής του πατώματος θα πρέπει να μπουν ηχομονώσεις στα σοβατεπιά από ταινίες αφρώδους πολυαιθυλενίου που να επιτρέπουν την κίνηση του πλωτού πατώματος για 5 mm το ελάχιστο. Θα πρέπει επίσης να αποκόπτεται η επαφή του πατώματος με το σοβατεπί με μια σφραγιστική μαστίχη. Ακολουθεί η τοποθέτηση του θερμοηχομονωτικού από ελαστικοποιημένο Διογκωμένο Πολυστυρένιο ειδικών προδιαγραφών SilentFLOOR 045 το οποίο λειτουργεί σαν αποσβεστήρας των ταλαντώσεων του δαπέδου που προκαλούνται από τους κρουστικούς θορύβους. Πριν πέσει το πάτωμα από τσιμεντοκονία θα πρέπει να καλυφθεί η θερμοηχομονωτική στρώση με ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα π.χ. φύλλο πολυαιθυλενίου ? 0.1mm. Η τσιμεντοκονία ή το ελαφρομπετό που θα καλύψει την ηχομονωτική πλάκα θα πρέπει να είναι πάχους 4cm και οπλισμένη με πλέγμα. Πάνω σε αυτή εφαρμόζεται η κόλλα πλακιδίων εάν πρόκειται για κεραμικά ή μαρμάρινα πλακίδια ή επικολλάται το παρκέτο.

  • Δάπεδο με ενδοδαπέδια θέρμανση

Και σε αυτή την περίπτωση το δάπεδο γίνεται πλωτό όπως και στην περίπτωση πλακιδίων ή κολλητού παρκέτου, αλλά προστίθεται και ο στρωτήρας δαπεδοθέρμανσης με ειδικούς κόμβους και φράγμα υδρατμών πάνω στους οποίους στρώνονται οι σωληνώσεις της θέρμανσης πριν γίνει η έγχυση της οπλισμένης τσιμεντοκονίας η οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει αυξημένη θερμοπερατότητα, συνήθως με την προσθήκη μεταλλικών ινών, για αυτό και ονομάζεται θερμομπετόν. Η θέση του στρωτήρα, ο οποίος λειτουργεί και σας θερμομόνωση μειώνοντας τις απώλειες της θέρμανσης κάτω από το δάπεδο, είναι πάνω από το SilentFLOOR 045 ή στη θέση αυτού πάνω από το ελαφροσκυρόδεμα με ISOLBETON.

Για την εφαρμογή της ενδοδαπέδιας θέρμανσης προτείνονται για θερμομονωτικόι στρωτήρες των σωληνών οι ειδικές σκληρές πρεσσαριστές πλάκες αυτοσβενύμενου Διογκωμένου Πολυστυρενίου, υψηλής πυκνότητας, διαμορφωμένες με κόμβους από καλούπι, ISOFLOOR EPS 200 PLUS.

 

Και στις 3 περιπτώσεις δαπέδων ενδιάμεσων πλακών αν εφαρμόζονται σε δάπεδα πάνω από μη θερμαινόμενους ή εξωτερικούς χώρους στους οποίους δεν έχει γίνει θερμομόνωση από την κάτω πλευρά της φέρουσας πλάκας, μπορεί να βελτιωθεί η θερμομόνωση του δαπέδου με την προσθήκη θερμομονωτικού υλικού υψηλής πυκνότητας και αντοχής σε θλίψη κάτω από την θερμοηχομονωτική στρώση. Στην περίπτωση αυτή βέβαια δεν γίνεται εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας της φέρουσας πλάκας παρά μόνο του δαπέδου.

Για την θερμομονωτική στρώση προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOPOR TX EPS 100 ή ISOPLAK TX EPS 120 ή ISOPOR EPS 150 στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΕΔΡΑ   ΛΑΜΙΑ   ΑΘΗΝΑ     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας,
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 66061,
Fax: 2231066060
e-mail: info@rizakos.gr
  1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 35001,
Fax: 22310 43200
e-mail: lamia@rizakos.gr
  Ιβίσκου 134
13677 Αχαρναί
Τηλ.: 210 2466222,
Fax: 210 2847233
e-mail: athens@rizakos.gr
 

Τηλ.: 2310 755836,
Fax: 22310 66060
e-mail: salonica@rizakos.gr