Θερμομόνωση δαπέδου επάνω σε έδαφος

 

Σε περίπτωση ενός ισογείου, που πατά επάνω στο έδαφος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προστασία των υλικών έναντι της υγρασίας εδάφους με την κατάλληλη τοποθέτηση της στεγανοποιητικής στρώσης. Επάνω στο έδαφος διαστρώνεται αμμοχάλικο και λιθορριπή πάχους περίπου 20cm, που διακόπτει τη συνέχεια των τριχοειδών αγγείων του χώματος. Στην περίπτωση διάστρωσης λιθορριπής, ένα φύλλο πολυαιθυλενίου, θα αποτρέψει τη διείσδυση του σκυροδέματος στα διάκενα της λιθορριπής. Κατόπιν διαστρώνεται πλάκα σκυροδέματος καθαριότητας. Επάνω στην εξομαλυντική στρώση τοποθετείται υγρομόνωση αποτελούμενη από δύο ή περισσότερες στρώσεις ασφαλτικών μεμβρανών. Μια στρώση γεωυφάσματος προστατεύει τη στεγανοποιητική στρώση από τις υπερκείμενές της.

Στη συνέχεια τοποθετείται η θερμομονωτική στρώση και επάνω σε αυτήν η φέρουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Επάνω στην πλάκα προστίθεται εξισωτική στρώση γεμίσματος που επικαλύπτει δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης κ.α. με ελαφροσκυρόδεμα παρασκευασμένο με ειδικούς κόκκους Διογκωμένης Πολυστερίνης ISOLBETON στην πυκνότητα των 800kg/m3 για την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της κατασκευής, αλλά και για πρόσθετη θερμοηχομόνωση. Τέλος, εφαρμόζεται η τελική επικάλυψη (π.χ. πλακίδια με συγκόλληση πατητής τσιμεντοκονίας ή κόλλας).

Για την θερμομονωτική στρώση προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOPOR BT EPS 150, ISOPLAK BT EPS 150, ISOPOR EPS 150 και ISOCOAT BT EPS 80 στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

 
 

 

 

 

 

 

    ΕΔΡΑ   ΛΑΜΙΑ   ΑΘΗΝΑ     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας,
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 66061,
Fax: 2231066060
e-mail: info@rizakos.gr
  1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 35001,
Fax: 22310 43200
e-mail: lamia@rizakos.gr
  Ιβίσκου 134
13677 Αχαρναί
Τηλ.: 210 2466222,
Fax: 210 2847233
e-mail: athens@rizakos.gr
 

Τηλ.: 2310 755836,
Fax: 22310 66060
e-mail: salonica@rizakos.gr