Πεποίθηση όλων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην εταιρεία μας είναι ότι ο πελάτης θα πρέπει να είναι πλήρως ικανοποιημένος. Αυτό σημαίνει ότι όλοι, στο τμήμα που εμπλέκεται ο καθένας, μεριμνούν για την απόλυτη πλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη. Είμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη, να τον βοηθήσουμε στην αναζήτηση της βέλτιστης λύσης για αυτόν, στην σωστή χρήση και εφαρμογή των προϊόντων μας, να τον στηρίξουμε με την τεχνογνωσία μας, να τον βοηθήσουμε όποτε κριθεί αναγκαίο και μας το ζητήσει.

Μπορούμε να ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό ενός προϊόντος από το μηδέν. Το προϊόν μπορεί να είναι ένα απλό μηχανολογικό εξάρτημα, ένα καλλιτεχνικό αντικείμενο ή και ένα σύνθετο προϊόν ιδιαίτερης γεωμετρίας.

Ο πρώτος μας στόχος, με την έναρξη κάθε συνεργασίας είναι η αποσαφήνιση των προδιαγραφών σε στενή συνεργασία με τον πελάτη.

Όταν οι προδιαγραφές αποσαφηνιστούν και συμφωνηθούν, στην συνέχεια δημιουργούμε εναλλακτικές λύσεις σχεδιάζοντας και διαχωρίζοντας τα λειτουργικά και αισθητικά μέρη του προϊόντος.
Δημιουργούμε και διερευνούμε πιθανές λύσεις αρχικά σε επίπεδο προσομοίωσης, δημιουργώντας πρότυπα μοντέλα του προϊόντος. Έχουμε την δυνατότητα να δημιουργούμε οποιαδήποτε γεωμετρική μορφή, όσο πολύπλοκη και εάν είναι, διασφαλίζοντας πάντα την τήρηση των αρχικών προδιαγραφών του πελάτη.

Κάθε πρόταση που επεξεργαζόμαστε την παρουσιάζουμε στον πελάτη και κάνουμε μαζί του την δοκιμή, για να δούμε αν το μοντέλο θα ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις.

Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία ανάπτυξης, και καταλήξουμε στο αποδεκτό μοντέλο προχωρούμε στον σχεδιασμό του καλουπιού από το οποίο θα παραχθεί το προϊόν. Με την κατασκευή και παραλαβή του καλουπιού παράγουμε τα πρώτα προϊόντα τα οποία στέλνουμε προς τελική έγκριση στον πελάτη. Με την αποδοχή αυτών, ξεκινάμε την παραγωγή των προϊόντων.

Συνεχίζουμε να είμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη, πριν και μετά την πώληση, να τον βοηθήσουμε στην αναζήτηση της βέλτιστης λύσης για αυτόν, στην σωστή χρήση και εφαρμογή των προϊόντων μας, να τον στηρίξουμε με την τεχνογνωσία μας, να τον βοηθήσουμε όποτε κριθεί αναγκαίο.


 
 

 

    ΕΔΡΑ   ΛΑΜΙΑ   ΑΘΗΝΑ     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας,
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 66061,
Fax: 2231066060
e-mail: info@rizakos.gr
  1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού
35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 35001,
Fax: 22310 43200
e-mail: lamia@rizakos.gr
  Ιβίσκου 134
13677 Αχαρναί
Τηλ.: 210 2466222,
Fax: 210 2847233
e-mail: athens@rizakos.gr
 

Τηλ.: 2310 755836,
Fax: 22310 66060
e-mail: salonica@rizakos.gr